All posts in 'ข่าวสมัครสอบราชการ' Subscribe

logo1

ข่าวดี..สำหรับผู้หญิง เปิดสอบกรมการเงินทหารบก จำนวน 4 อัตรา

ประกาศ กรมการเงินทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิงเข้ารับราชการเป็น พนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๔ อัตรา http://www.promotethai.com/read.php?tid=30905 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนายทหารประทวน กรมการเงินทหารบกใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ – หลักการบัญชีเบื้องต้น – แนวข้อสอบการเงินและบัญชี – แนวข้อสอบวิชาบัญชีเบื้องต้น …

05

เปิดสอบ หนังสือสอบเทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 90 อัตรา

เทศบาลนครภูเก็ต เปิดสอบพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 29 ตำแหน่ง 90 อัตรา สมัคร 4 – 12 พ.ย. 2557 http://www.promotethai.com/read.php?tid=30514 หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ ใหม่ล่าสุด จำหน่ายแนวข้อสอบตามตำแหน่งที่เปิดสอบ …

logo

เปิดสอบ+คู่มือสอบอบจ.จังหวัดขอนแก่น ที่นี่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการจำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตราเปิดรับสมัครวันที่ 10 – 28 พฤศจิกายน 2557 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2.วิศวกรสิ่งแวดล้อม 3.บรรณารักษ์ 4.สันทนาการ 5.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ http://www.promotethai.com/read.php?tid=30821 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบอบจ.ตามตำแหน่งที่เปิดสอบใหม่ล่าสุด เน้นๆรวบรวมเนื้อหาแนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ ใหม่ล่าสุด …

004

เปิดสอบกรมหลวงชนบทจำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

กรมทางหลวงชนบทเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการจำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 7 -17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 http://www.promotethai.com/read.php?tid=235 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ  1.ชื่อตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2.ชื่อตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานธุรการ 3.ชื่อตำแหน่ง …

002

เปิดสอบ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2557ล่าสุด

กรุงเทพมหานครเตรียมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น “ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ” หลัง คณะกรรมการพิจารณาการสอบแข่งขันฯ มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 วาระที่ 2 เห็นชอบให้ดำเนินการดังนี้ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 2/2557 จำนวน 12 ตำแหน่ง …

005

ข่าวด่วน.. เปิดรับสมัครสอบกรมส่งเสริมการเกษตร

ข่าวด่วน.. เปิดรับสมัครสอบกรมส่งเสริมการเกษตร 4–24พ.ย.2557 (จำนวนมาก) 1.ชื่อตำแหน่ง :   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) 2.ชื่อตำแหน่ง :    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) http://www.promotethai.com/read.php?tid=849 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ  - ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร – แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร …

logo2

เปิดรับสมัครสอบกรมยุทธศึกษาทหารบก สายงานสัสดี

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบกเรื่อง การรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สายงานสัสดีประจำปีงบประมาณ 2558 กองทัพบก เปิดสอบงานราชการ เป็นนายทหาร สัสดีอำเภอ และเสมียนสัสดีจังหวัด เข้ารับราชการเป็นนายทหาร จำนวน 100 อัตรา http://www.promotethai.com/read.php?tid=26925 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบทหารประทวนสายงานสัสดี  ประจำปีการศึกษา 2557 รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ   …

001

ประกาศเปิดรับสมัครสอบกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ประกาศเปิดรับสมัครสอบกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ วันที่ ๑๐ – ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๘ http://www.promotethai.com/read.php?tid=30903 เน้นๆรวมแนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ หนังสือสอบ จำหน่ายแนวข้อสอบตามตำแหน่งที่เปิดสอบ ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท ส่งทางไปรษณีย์ EMS เป็นหนังสือ +MP3 ราคา 679 …

logo

เปิดรับสมัครสอบศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ ล่าสุด

ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา  http://www.promotethai.com/read.php?tid=30897 แนวข้อสอบ หนังสือสอบ คู่มือเตรียมสอบ เน้นๆรวบรวมเนื้อหาที่ออกสอบ 1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2.นักการตลาด 3.ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ส่งเป็นไฟล์PDFทางอีเมล์สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 …

004

เปิดรับสมัครสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่ ที่นี่ด่วน

http://www.promotethai.com/read.php?tid=30895 จำหน่ายแนวข้อสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่ รวบรวมเนื้อหาที่ออกสอบ ส่งเป็นไฟล์PDFทางอีเมล์สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท  ส่งทางไปรษณีย์EMSเป็นหนังสือ+Mp3ราคา 679 บาท สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-6174763 Line : amorn.cv กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ เลขที่บัญชี …

Page 2 of 1612345...10...Last »