ข่าวสมัครสอบราชการ

ข่าวด่วน! สพฐ.ขาดครูกว่า 8,000 อัตรา(23ก.ค.2558)
ข่าวสมัครสอบราชการ

ข่าวด่วน! สพฐ.ขาดครูกว่า 8,000 อัตรา(23ก.ค.2558)

ข่าวด่วน! (23ก.ค.2558) สพฐ.ขาดครูกว่า 8,000 อัตรา จำเป็นเร่งด่วนเปิดสอบบรรจุ – สมัครได้เพียงแห่งเดียว ขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ วันนี้นำข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 244/2558 ผลประชุม ก.ค.ศ. 8/2558 มาฝากท่านที่กำลังติดตามครับ สำหรับท่านที่กำลังวางแผนที่จะสอบบรรจุครูผู้ช่วย เตรียมกันเลยครับ เพราะว่า มีการเห็นชอบหลักเกณฑ์ สอบครูผู้ช่วย เกณฑ์ใหม่กันแล้ว รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปชมกันครับ  พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 ในประเด็นที่สำคัญ โดยสรุป ดังนี้  เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ สอบบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ.  เนื่องจากขณะนี้ สพฐ.ขาดอัตรากว่า 8,000 อัตรา [...]

เงินเดือน 19,500 – 27,300 บาท สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดสอบบรรจุพนักงานหลายตำแหน่ง รับสมัคร 22 ก.ค. – 4 ส.ค.58
ข่าวสมัครสอบราชการ / คู่มือเตรียมสอบรับราชการ

เงินเดือน 19,500 – 27,300 บาท สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดสอบบรรจุพนักงานหลายตำแหน่ง รับสมัคร 22 ก.ค. – 4 ส.ค.58

เงินเดือน 19,500 – 27,300 บาท สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดสอบบรรจุพนักงานหลายตำแหน่ง รับสมัคร 22 ก.ค. – 4 ส.ค. 2558   สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประกาศสำนักงานผูัตรวจการแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน โดยรับสมัครตำแหน่งดังต่อไปนี้ 1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 5.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สอบสวน 6.ตำแหน่ง นิติกร 7.ตำแหน่ง นักวิชาการ ลักษณะการปฎิบัติงาน ( ตามเอกสารแนบ ) เงินเดือนที่ได้รับ – ป.ตรี 19,500 บาท -ป.โท 22,750 บาท -ป.เอก 27,300 บาท ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับสมัครสอบ [...]

อนุมัติแล้ว…เตรียมเปิดสอบนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา ประจำปี 2558 ทั่วประเทศ
ข่าวสมัครสอบราชการ

อนุมัติแล้ว…เตรียมเปิดสอบนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา ประจำปี 2558 ทั่วประเทศ

ด่วนที่สุด! เรื่อง การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. ด้วย ตร.มีบันทึกสั่งการ ลง 16 ก.ค.2558 ท้ายหนังสือ สกพ. ด่วนที่สุด 0009.161/6630 ลง 16 ก.ค.2558 อนุมัติหลักการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 2. ตามข้อ 1 ตร.มอบหมายให้ บช.ด., บช.น., ภ.1 – 9 , ศชต. และ บช.ตชด. รับผิดชอบดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 5,000 อัตรา โดยวิธีการคัดเลือก โดยร่วมกันหารือเกี่ยวกับการรับสมัครและคัดเลือก ตลอดจนสถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรมและสามารถประสานงานกับศูนย์ฝึกอบรมอื่นๆ เพื่อขอใช้สถานที่ฝึกอบรม หรืออาศัยฝากฝึกอบรมในกรณีที่สถานที่ฝึกอบรมไม่เพียงพอ โดยในส่วนของ [...]

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดสอบ ! แข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ 8 อัตรา  1 – 21 ก.ค. 58
ข่าวสมัครสอบราชการ / คู่มือเตรียมสอบรับราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดสอบ ! แข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ 8 อัตรา  1 – 21 ก.ค. 58

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดสอบ ! แข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ 8 อัตรา  1 – 21 ก.ค. 58 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง :   นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน :   17,500 – 19,250 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 16 ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 16 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ราย ละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : [...]

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบ วุฒิ ปวส.-ป.โท หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง22 มิ.ย.58
ข่าวสมัครสอบราชการ / คู่มือเตรียมสอบรับราชการ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบ วุฒิ ปวส.-ป.โท หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง22 มิ.ย.58

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส.-ปริญญาโท หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มิถุนายน 2558 แนวข้อสอบบริษัท ไปรษณีย์ไทย สรุปแนวข้อสอบ อัพเดต ใหม่ล่าสุด!! – ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย – แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามที่สอบ) – ฝ่ายคอมพิวเตอร์และเครื่อข่าย – ฝ่ายพัฒนาระบบและประมวลผล – ฝ่ายวินัยและสอบสวน – ฝ่ายการตลาด -ทรัพยากรบุคคล -บัญชี  -การเงิน -เทคโนโลยีสารสนเทศ -โลจิสติกส์ -นิติศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) -การตลาด -การจัดการ -ระบบสารสนเทศ -จัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ -การจัดการอุตสาหกรรม -การจัดการโลจิสติกส์ -คอมพิวเตอร์ธุรกิจ -นิเทศศาสตร์ -รัฐศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ -เศรษฐศาสตร์ [...]