All posts in 'ข่าวสมัครสอบราชการ' Subscribe

002

เปิดรับสมัครสอบ กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 27 พ.ย. -3 ธ.ค. 2557   เภสัชกรปฏิบัติการ,นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ,นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ,นายแพทย์ปฏิบัติการ http://www.promotethai.com/read.php?tid=21485 แนวข้อสอบ กรมสุขภาพจิต ทุกตำแหน่ง  รวบรวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อยที่สุด คอบคุมเนื้อหาสอบ ตรงประเด็น  เข้าใจง่าย พร้อมสอบเข้ากรมโดยตรง  ประกอบด้วย …

004

แนวข้อสอบ เปิดสอบกรมสรรพาวุธทหารบก ใหม่ล่าสุด

ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 315 อัตรา http://www.promotethai.com/read.php?tid=1504 แนวข้อสอบ กรมสรรพาวุธทหารบก ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ – ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพาวุธทหารบก – แนวข้อสอบภาษาไทย – ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ …

logo

คู่มือสอบ เปิดรับสมัครสอบกองทัพอากาศ (นักเรียนจ่าอากาศ )

โรงเรียนจ่าอากาศ ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2558 http://www.promotethai.com/read.php?tid=1552 คุณสมบัติของผู้สมัครโดยสังเขป 2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ  หลักสูตร 3 ปี ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัต ดังต่อไปนี้. 2.1.1เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า  15  ปี และไม่เกิน 18 ปี …

002

เปิดสอบพนักงานราชการกรมประมง หลายจังหวัด

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ 24 ตำแหน่ง ทั่วประเทศ รับสมัคร ๒๔ พ.ย.-๒ ธ.ค.๒๕๕๗ ในเวลาราชการภาคเช้า เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – …

01

คู่มือสอบเปิดสอบกรมที่ดิน ล่าสุด

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครเข้ารับราชการสอบบรรจุจำนวน 5 ตำแหน่ง 92 อัตรา รับสมัคร 24 พ.ย.- 16 ธ.ค .57 www.promotethai.com/read.php?tid=18700 1.ชื่อตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 2.ชื่อตำแหน่ง : …

01

เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่สวทช. บัดนี้ – 30 พ.ย. 2557

เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่สวทช.  บัดนี้ – 30 พ.ย. 2557 http://www.promotethai.com/read.php?tid=30906 ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท อัตราเงินเดือน: อัตราว่าง: 31 ปฏิบัติงานที่: เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 พ.ย. 2557 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. …

002

เปิดสอบกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (บก.ทท.) จำนวน 40 อัตรา

กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว เปิดรับบุคคลภายนอกสอบบรรจุเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร รับ 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. – 15 ธ.ค. 57 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (บก.ทท.) เปิดสอบ สัญญาบัตร 40 อัตรา 20 …

05

เปิดสอบกรมสรรพสามิตจำนวน 50 อัตรา

    กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการจำนวน 50 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 8 – 29 ธันวาคม 2557 ตำแหน่ง: นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี   อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500 อัตราว่าง: 50 ปฏิบัติงานที่:  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 – …

logo2

หนังสือสอบ เปิดสอบสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  จำนวน 26 ตำแหน่ง 142 อัตรา สมัครบัดนี้ – 14 พฤศจิกายน 2557 http://www.promotethai.com/read.php?tid=25769 แนวข้อสอบสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครอบคลลุมทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ ฉีกกฏการอ่านแบบเดิมๆ (เลือกเฉพาะตำแหน่งที่สอบ) จำหน่ายแนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ …

logo

เปิดสอบ+แนวข้อสอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ใหม่

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 20 อัตรา รับสมัครวันที่ 17 พ.ย. – 9 ธ.ค 2557 http://www.promotethai.com/read.php?tid=1565 แนวข้อสอบ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  รายละเอียดประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ แนวข้อสอบ  …

Page 2 of 1712345...10...Last »