All posts in 'ข่าวสมัครสอบราชการ' Subscribe

การประปานครหลวง รับพนักงาน 13 ตำแหน่ง 83 อัตรา <รับออนไลน์> (5 – 25 มี.ค. 57)

ประกาศ รับสมัครสอบบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน รวม 13 ตำแหน่ง 83 อัตรา <รับออนไลน์> (5 – 25 มี.ค. 57)         การประปานครหลวง  การประปานครหลวง เรื่อง …

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) เข้ารับราชการ รวม 10 ตำแหน่ง 40 อัตรา

ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รวม 10 ตำแหน่ง 40 อัตรา <รับออนไลน์> (10-28 มี.ค.57) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รายละเอียดตำแหน่งดังนี้ 2.1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 2.2 …

สพฐ.เปิดสอบบรรจุรับราชการ จำนวน 40 อัตรา 10-28 มีนาคม 2557

สพฐ.เปิดสอบบรรจุรับราชการ จำนวน 40 อัตรา – รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 10-28 มีนาคม 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ …

เปิดสอบกรมศุลกากร รวม 36 อัตรา รับสมัคร 7-27 มีนาคม 2557

กรมศุลกากร เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศุลกากร 30 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557 กรมศุลกากรถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110  ประกาศรับสมัคร : …

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 -28 มี.ค. 2557

    กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 -28 มี.ค. 2557  พนักงานประจำสำนักงาน,ครูฝึกฝีมือแรงงาน,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน” ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน,ครูฝึกฝีมือแรงงาน,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี   อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000 อัตราว่าง: 57 ปฏิบัติงานที่:  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 – 28 มี.ค. 2557 **ไม่ต้องผ่านภาค …

เปิดสอบสำนักงาน ป.ป.ช. รวม 9 อัตรา <รับออนไลน์> (6-26 มี.ค.57)

ระกาศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา <รับออนไลน์> (6-26 มี.ค.57) สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา …

เปิดรับสมัครของ ธ.กสิกรไทย เร็วๆ นี้ ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ ภาพประกอบนะครับ

เปิดรับสมัครของ ธ.กสิกรไทย เร็วๆ นี้ ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ ภาพประกอบนะครับ ตำแหน่งที่รับสมัคร – เจ้าหน้าที่บริการและการขาย – เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ เป็นข้อสอบ เก่าที่ใช้สอบเข้าธนาคาร กสิกร ใช้สอบทุกครั้ง จำหน่ายเอกสารเตรียมสอบเข้าธนาคารกสิกรไทย ประกอบด้วย …

เปิดสอบสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) 5 ตำแหน่ง 83 อัตรา <รับออนไลน์> 25 ก.พ.- 17 มี.ค.

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 5 ตำแหน่ง 83 อัตรา <รับออนไลน์>  (25 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2557) ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ๑. นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) ๒. นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย) …

สพฐ.เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 1,700อัตรา 17-24 มี.ค.57

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย 1,700 อัตรา ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: - อัตราว่าง: 1,700 ปฏิบัติงานที่:  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 – 24 มี.ค. 2557 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.** เตรียมสอบครูผู้ช่วย (สอบครู สพฐ.) …

231769_0012

เปิดสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) 22 ม.ค. -21 ก.พ.2557 รับ533 อัตรา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 22 ม.ค. -21 ก.พ. 2557 จำนวน 533 อัตรา “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 22 ม.ค. -21 …

Page 2 of 812345...Last »