All posts in 'ข่าวสมัครสอบราชการ' Subscribe

001

ด่วน เปิดรับสมัครงานวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (เครือ CPALL)

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (เครือ CPALL) เปิดรับสมัครงานจำนวนหลายอัตราเปิดรับสมัครบัดนี้เป็นต้นไป http://www.promotethai.com/read.php?tid=30858 จำหน่ายแนวข้อสอบ หนังสือสอบ คู่มือสอบตามตำแหน่งที่เปิดสอบ              ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท ส่งเป็นหนังสือทางไปรษณีย์ EMS +VCD ติวภาษาไทย  ราคา 679 บาท …

01

เปิดรับสมัครตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านสันกำแพง

โรงเรียนบ้านสันกำแพงเปิดรับสมัครตำแหน่งครู รับจำนวน 4 อัตรา http://www.promotethai.com/read.php?tid=30891 จำหน่ายแนวข้อสอบ หนังสือสอบ คู่มือสอบตามตำแหน่งที่เปิดสอบ – เอกภาษาอังกฤษ – เอกนาฏศิลป์ – เอกประถมศึกษา              ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท …

ต

เปิดรับสมัครสอบอบต.ตำบลบุ่งแก้ว จังหวัดอุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว จังหวัดอุดรธานี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลจำนวน 10 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-31 ตุลาคม 2557 http://www.promotethai.com/read.php?tid=30819 จำหน่ายแนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบอบต.ตามตำแหน่งที่สอบ รวบรวมแนวข้อสอบเน้นๆที่ออกสอบ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี …

002

เปิดสอบอบต.ตำบลเขือน้ำ 12 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จ.อุดรธานี เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา http://www.promotethai.com/read.php?tid=1514 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบอบต.ตามตำแหน่งที่เปิดสอบใหม่ล่าสุด รวมข้อสอบอบต.ตามตำแหน่งที่เปิดสอบ 1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2.ช่างโยธา 3.ช่างไฟฟ้า 4.เจ้าพนักงานธุรการ 5.พนักงานจัดเก็บรายได้ …

01

เปิดสอบกรมธนารักษ์ 17 – 24 ต.ค. 2557

เปิดสอบกรมธนารักษ์ 17 – 24 ต.ค. 2557จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา http://www.promotethai.com/read.php?tid=12562 แนวข้อสอบ ข่าวเปิดรับสมัครสอบคลิ๊กถูกใจที่นี่ ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :ข้อสอบความรู้พื้นฐานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการกษาปณ์  วิศวกรควบคุมคุณภาพ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนักทรัพยากรบุคคล  …

03

เปิดรับสมัครสอบสถาบันราชานุกูล ที่นี่

เปิดรับสมัครสอบสถาบันราชานุกูล รับ 13 ต.ค. -  24 ต.ค. 2557 http://www.promotethai.com/read.php?tid=10897 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ คู่มือสอบ หนังสือเตรียมสอบ รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ ตามตำแหน่งที่เปิดสอบ – นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย (นักแก้ไขการพูด) – นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย (นักแก้ไขการได้ยิน) …

001

เปิดรับสมัครสอบ ธ.ก.ส.Call Centerใหม่

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงาน ปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์(Call Center) เงินเดือน 15,000 บาท เพศ ชาย – หญิง อายุ 18 – 30 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร) http://www.promotethai.com/read.php?tid=30876 …

logo

เปิดสอบบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 19 ตำแหน่ง 282 อัตรา

บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงานจำนวน 19 ตำแหน่ง 282 อัตรา เปิดรับสมัครบัดนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2557 http://www.promotethai.com/read.php?tid=15291 จำหน่ายเอกสารแนวข้อบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ – ความรู้เกี่ยวกับบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ …

logo

เปิดสอบ คู่มือสอบ กรมเจ้าท่า 9 ตำแหน่ง 22 อัตรา

เปิดรับสมัครสอบ กรมเจ้าท่า 9 ตำแหน่ง 22 อัตรา รับสมัคร 17ต.ค.-10พ.ย.2557 http://www.promotethai.com/read.php?tid=1207 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมเจ้าท่า  รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ – ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า - สรุปกฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 – แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ …

01

เปิดรับสมัครเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กําหนดเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ภาคพิเศษประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 http://www.promotethai.com/read.php?tid=30872 ถูกใจรับข่าวการเปิดสอบงานราชการทุกหน่วยงาน หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ คู่มือสอบวิชาชีพครู ส่งเป็นไฟล์PDFทางอีเมล์สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท ส่งทางไปรษณีย์EMSเป็นหนังสือ+Mp3ราคา …

Page 2 of 1412345...10...Last »