All posts by admin

nws0001914 (1)

สมัครสอบราชการ สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบชิงทุน รวม 46 ทุน (บัดนี้ – 28 ส.ค. 2556)

สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครสอบรับทุน 2556 สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนต่างๆ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรมหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจัดไว้เป็นส่วนกลาง ประจำปี 2557 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) จำนวน 2 ทุน คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. …

121211

สมัครสอบราชการ ธอส (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) เปิดสอบ ลูกจ้างธนาคาร (19 – 30 ส.ค. 2556)

ธอส (ธนาคารอาคารสงเคราะห์)เปิดรับสมัครสอบ 2556 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างธนาคาร จำนวน 1 อัตรา เพื่อควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารสาขาทั่วประเทศ สังกัดฝ่ายบริหารสำนักงาน (ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา) สัญญาจ้างคราวละ 1 ปี ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รับสมัครบุคคล ————————————— …

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สมัครสอบราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดสอบ (21 – 27 ส.ค. 2556)

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป คุณวุฒิ ปริญญาตรี อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,960 บาท …

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สมัครสอบราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดสอบ (19 – 23 ส.ค. 2556)

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ด้านพิษวิทยา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านพฤกษศาสตร์) เภสัชกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ปฏิบัติงานที่: วิธีการสมัครงานราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ :เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 – 23 ส.ค. 2556 …

logo_spt

สมัครสอบราชการ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก เปิดสอบ (บัดนี้ – 23 ส.ค. 2556)

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่: วิธีการสมัครงานราชการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก : รับสมัครวันที่ 19 – …

LOGO_กรม_Big copy

สมัครสอบราชการ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เปิดสอบ (15 ส.ค. – 12 ก.ย. 2556)

สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ งบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 4 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าวและการสื่อสาร อัตราจ้าง 19,680 บาท คุณวุฒิ ปริญญาตรี …

00

สมัครสอบราชการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เปิดสอบ(21 – 27 ส.ค. 2556)

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ) ค่าตอบแทน 15,960 บาท คุณวุฒิ ปริญญาตรี นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 …

630

สมัครสอบราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดสอบ (บัดนี้ – 30 ส.ค. 2556)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556 ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 3372 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3372 สังกัดคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อัตราเงินเดือน …

DMS_logo_blue1

สมัครสอบราชการ กรมการแพทย์ เปิดสอบ นายแพทย์ปฏิบัติการ (บัดนี้ – 22 ส.ค. 2556)

กรมการแพทย์เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556 ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ปฏิบัติงานที่: วิธีการสมัครงานราชการกรมการแพทย์ : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานสรรหาและพัฒนามาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร 5 …

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สมัครสอบงานราชการ โรงพยาบาลสงฆ์ เปิดสอบ (15-30 ส.ค. 2556)

โรงพยาบาลสงฆ์เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 ตำแหน่ง ค่าตอบแทนเดือนละ 17,290 บาท ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร วิธีการสมัครงานราชการโรงพยาบาลสงฆ์ : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลสงฆ์ อาคารมูลนิธิ …

Page 5 of 18« First...34567...10...Last »