All posts by admin

กรมวิชาการเกษตร เขต 7 เปิดรับสมัครพนักงานราชการจำนวน 5 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร เขต 7 เปิดรับสมัครพนักงานราชการจำนวน 5 อัตรา กรมวิชาการเกษตร เขต 7 เปิดรับสมัครพนักงานราชการจำนวน 5 อัตรา วุฒิ ปวช.,ม.ศ.3, ม.3, ม.6,ปวส. ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 21-29 …

เปิดสอบเข้าโรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์ กรุงเทพ

โรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์ กรุงเทพ ระเบียบการ การเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรนายประจำเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า ( 12 เดือน ) (ประกาศนียบัตรนายประจำเรือของเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ) ดาวน์โหลดใบสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย มีอายุตั้งแต่ 18-25 ปี 2.ผู้สมัครจะต้องเป็นชายไทย …

สุดยอดแนวข้อสอบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ๒๕๕๗

เอกสารแนวข้อสอบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ – แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ – แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ – แนวข้อสอบภาษาไทย – แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม  – ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ – แนวข้อสอบเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ …

เปิดสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครพนักงานราชการ 271 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่เว็บไซต์ http://job.dnp.go.th/ วัน เวลา รับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 1-8 เมษายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งและหรือสายงานที่เปิดรับสมัครสอบ จำนวน …

เปิดสอบตำรวจ เตรียมแนวข้อสอบตำรวจสายป้องกันปราบปราม ใหม่ล่าสุด 2557

จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม   รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  – แนวข้อสอบกฎหมายวิอาญา - แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา - แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา- แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน - แนวข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. …

เปิดสอบตำรวจ เตรียมแนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน ใหม่ล่าสุด 2557

จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  – ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ - แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม – สรุปประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54  งานสารบรรณ พ.ศ.2556 - การใช้ภาษา_แนวข้อสอบ - ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ …

การประปานครหลวง รับพนักงาน 13 ตำแหน่ง 83 อัตรา <รับออนไลน์> (5 – 25 มี.ค. 57)

ประกาศ รับสมัครสอบบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน รวม 13 ตำแหน่ง 83 อัตรา <รับออนไลน์> (5 – 25 มี.ค. 57)         การประปานครหลวง  การประปานครหลวง เรื่อง …

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) เข้ารับราชการ รวม 10 ตำแหน่ง 40 อัตรา

ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รวม 10 ตำแหน่ง 40 อัตรา <รับออนไลน์> (10-28 มี.ค.57) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รายละเอียดตำแหน่งดังนี้ 2.1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 2.2 …

สพฐ.เปิดสอบบรรจุรับราชการ จำนวน 40 อัตรา 10-28 มีนาคม 2557

สพฐ.เปิดสอบบรรจุรับราชการ จำนวน 40 อัตรา – รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 10-28 มีนาคม 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ …

เปิดสอบกรมศุลกากร รวม 36 อัตรา รับสมัคร 7-27 มีนาคม 2557

กรมศุลกากร เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศุลกากร 30 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557 กรมศุลกากรถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110  ประกาศรับสมัคร : …

Page 5 of 20« First...34567...1020...Last »