ด่วน…สพฐ. เปิดสอบ ธุรการโรงเรียนเพิ่ม 3,000 อัตรา ด่วน…สพฐ. เปิดสอบ ธุรการโรงเรียนเพิ่ม 3,000 อัตรา
เปิดรับสมัครสอบการประปาส่วนภูมิภาค รวม 18 อัตรา บัดนี้ – 9 มิ.ย. 2558 เปิดรับสมัครสอบการประปาส่วนภูมิภาค รวม 18 อัตรา บัดนี้ – 9 มิ.ย. 2558
เปิดรับสมัครกรมธนารักษ์ ชัวร์ เปิดรับสมัครกรมธนารักษ์ ชัวร์
เปิดรับสมัครสอบกระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบกระทรวงการต่างประเทศ

Recent Posts

รับสมัครครูธุรการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท
ข่าวสมัครสอบราชการ / คู่มือเตรียมสอบรับราชการ

รับสมัครครูธุรการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท

รับสมัครครูธุรการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท โอกาสมาแล้ว! รับสมัครครูธุรการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท 3-7ส.ค.2558 ประกาศสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่ประสงค์จะปฏิบัติงานธุรการแทนครูในโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) ตามหนังสือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก! ที่ ศธ 04009/ว3210 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2553 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการแทนครูในโรงเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ตำแหน่งที่รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธูรการแทนครูในโรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000.- [...]

 การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครพนักงาน สมัครทาง Internet วันที่ 29 ก.ค. ถึง 10 ส.ค. 58
โฆษณาสินค้าบริการอื่นๆ

 การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครพนักงาน สมัครทาง Internet วันที่ 29 ก.ค. ถึง 10 ส.ค. 58

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครพนักงาน สมัครทาง Internet วันที่ 29 ก.ค. ถึง 10 ส.ค. 58               ช่องทางการสมัคร สมัครทาง Website http://pwa.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. – 10 ส.ค. 2558 ค่าสมัครสอบ 270 บาท รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ———————————————————————————————————————– แนวข้อสอบ รวมทุกอย่างตรงประเด็นที่นี่ที่เดียว หนังสือสอบอ่านเข้าใจง่าย ข้อสอบเก่าๆเด็ดๆ [...]

ข่าวสมัครสอบราชการ / คู่มือเตรียมสอบรับราชการ / สื่อการเรียน การสอน

  กรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบ 12 ตำแหน่ง 10 – 31 ส.ค. 2558 ตำแหน่ง: วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,วิศวกรปฏิบัติการ (ไฟฟ้า),นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี   อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500 อัตราว่าง: 12 ปฏิบัติงานที่:  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 – 31 ส.ค. 2558 **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.** ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด [...]

ข่าวสมัครสอบราชการ

ไม่ต้องผ่าน ภาค ก รับหลายอัตรา วุฒิ ม.3 ป.ตรี ป.โท กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับใบสมัครวันที่ 5 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการจำนวน 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา สมัครวันที่ 5 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้ 1 ตำแหน่ง : พนักงานวางผังเมือง อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง [...]

รับหลายอัตรา !! บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน  วันที่ 5 – 18 ส.ค.58 ตลอด 24 ชั่วโมง
ข่าวสมัครสอบราชการ

รับหลายอัตรา !! บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน วันที่ 5 – 18 ส.ค.58 ตลอด 24 ชั่วโมง

รับหลายอัตรา !! บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน เปิดรับสมัครทาง Internet วันที่ 5 – 18 ส.ค.58 ตลอด 24 ชั่วโมง   1 ผู้ตรวจสอบ ระดับ 4 (ด้าน IT) – เพศชาย / หญิง – ส่าเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ตามที กพ. รับรอง – ผู้มีประสบการณ์ในการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือมีวุฒิบัตรอื นที เกี ยวข้องกับวิชาชีพการตรวจสอบภายในจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 2 บุคลากร ระดับ 4 – เพศชาย / หญิง – ส่าเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ [...]