All posts by admin

rta (1)

สมัครสองงนาราชการ กองพลทหารราบที่ 7 เปิดสอบ (1 – 15 ส.ค. 2556)

กองพลทหารราบที่ 7เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556 ระเบียบการสมัครเข้ารับราชการ กองพลทหารราบที่ 7 ประจำปี 2556 ( ห้วงการรับสมัครวันที่ 1 – 15 สิงหาคมสิงหาคม 2556 ) เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบเสร็จรับเงิน ( …

ffgt

สมัครสอบงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เปิดสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ (9 – 20 ส.ค. 2556)

สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ(สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา) อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 …

logo_spt

สมัครสอบงานราชการ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย เปิดสอบ งานราชการ ครูผู้สอน (7 – 16 ส.ค. 2556)

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : ครูผู้สอน ปฏิบัติงานที่ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อัตราเงินเดือน : 15960 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง …

Untitled-1-20120126090309

สมัครสอบงานราชการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดสอบ พนักงานธุรการ (บัดนี้ – 16 ส.ค. 2556)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับการศึกษา ปวช.-ปวส. ทางด้านพณิชยการ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงานที่: จ. วิธีการสมัครงานราชการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย : รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ – 16 สิงหาคม 2556 …

1_21264

สมัครสอบงาน บริษัท การบินไทย จำกัด เปิดสอบ (70 อัตรา) (บัดนี้ – 16 ส.ค. 2556)

บริษัท การบินไทย จำกัดเปิดรับสมัครสอบ 2556 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครพนักงาน “70 อัตรา” ตำแหน่ง Customer Service Agent 1 สัญญาจ้างมีกำหนดการจ้างและระยะเวลาที่แน่นอน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ Load …

4701297824343

สมัครสอบงานราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสอบ(1 – 7 ส.ค. 2556)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 16/2556 ตำแหน่ง พนักงานบริการ นักพัฒนาสังคม พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 นิติกร ปฏิบัติหน้าที่: …

images

สมัครสอบงานราชการ สมัครงานราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบ (5 – 20 ส.ค. 2556)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) อัตราเงินเดือน : 12240 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : …

logo_health

สมัครสอบงานราชการ สสจ.อ่างทอง เปิดสอบ งานราชการ นักวิชาการพัสดุ (1 – 7 ส.ค. 2556)

สสจ.อ่างทองเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ(สสจ.อ่างทอง) อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 …

logo_health

สมัครสอบงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ (5 – 9 ส.ค. 2556)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และนายช่างเทคนิค (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) อัตราเงินเดือน : 15,960 และ 12,240 บาท …

20130408101558

สมัครสอบงานราชการ สมัครงานราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดสอบ (1 – 16 ส.ค. 2556)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเิงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ขั้นเงินเดือน 10,970 บาท (เพิ่มค่าครองชีพ 1,000 บาท) ระดับการศึกษา ปริิญญาตรีด้านบัญชี พณิชยศาสตร์หรือการเงิน อายุไม่เกิน 35 …

Page 5 of 17« First...34567...10...Last »